وضع آب و هوا اسلحه سیاسی اسلامی تروریستی

وضع آب و هوا: اسلحه سیاسی اسلامی تروریستی روز گذشته روز چهارشنبه حمله تروریستی نمایندگان مجلس عملیات تروریستی مجلس شورای اسلامی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پاریس و ریاض کشور عزیزمان ایران را به تلاش جهت دست‌یابی به سلاح اتمی متهم کردند

فرانسه و عربستان در بیانیه‌ای یکسان بر ضرورت مقابله با آنچه که ریاض و پاریس آن را تلاش پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت دستیابی به سلاح اتمی می‌خوانند، تأکید کردند

پاریس و ریاض کشور عزیزمان ایران را به تلاش جهت دست‌یابی به سلاح اتمی متهم کردند

پاریس و ریاض کشور عزیزمان ایران را به تلاش جهت دست یابی به سلاح اتمی متهم کردند

عبارات مهم : ایران

فرانسه و عربستان در بیانیه ای یکسان بر ضرورت مقابله با آنچه که ریاض و پاریس آن را تلاش پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت دستیابی به سلاح اتمی می خوانند، تأکید کردند.

به گزارش فارس، ولی عهد عربستان سعودی بعد از سفر 2 روزه به فرانسه این کشور را به مقصد اسپانیا ترک کرد.

پاریس و ریاض کشور عزیزمان ایران را به تلاش جهت دست‌یابی به سلاح اتمی متهم کردند

پاریس و ریاض در آخر این سفر در بیانیه ای کشور عزیزمان ایران را به تلاش جهت دست یابی به تسلیحات اتمی متهم و بر ضرورت مقابله با دستیابی پایتخت کشور عزیزمان ایران به این تسلیحات تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری عربستان (واس)، در این بیانیه آمده هست، عربستان سعودی با فرانسه گام های مورد نیاز جهت متوقف کردن برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران و سیاست های ثبات زدای پایتخت کشور عزیزمان ایران در منطقه را بررسی کردند.

فرانسه و عربستان در بیانیه‌ای یکسان بر ضرورت مقابله با آنچه که ریاض و پاریس آن را تلاش پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت دستیابی به سلاح اتمی می‌خوانند، تأکید کردند

پاریس و ریاض همچنین کشور عزیزمان ایران را به تسلیح گروه های شبه نظامی و گروه های مسلح متهم کردند و از پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواست کردند به قوانین بین المللی از جمله اصل حسن هم جواری و عدم دخالت در امور داخلی کشورها احترام بگذارد.

واژه های کلیدی: ایران | پاریس | بیانیه | فرانسه | عربستان | عربستان سعودی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs