وضع آب و هوا اسلحه سیاسی اسلامی تروریستی

وضع آب و هوا: اسلحه سیاسی اسلامی تروریستی روز گذشته روز چهارشنبه حمله تروریستی نمایندگان مجلس عملیات تروریستی مجلس شورای اسلامی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصاویر روز ناسا از کهکشان فعال و سحابی قلب

“سازمان فضایی آمریکا”(ناسا) دو تصویر از یک کهکشان فعال و یک سحابی قلب منتشر کرد.

تصاویر روز ناسا از کهکشان فعال و سحابی قلب

تصاویر روز ناسا از کهکشان فعال و سحابی قلب

عبارات مهم : تصویر

“سازمان فضایی آمریکا”(ناسا) دو تصویر از یک کهکشان فعال و یک سحابی قلب منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، سحابی قلب یا “آی سی 1805” یک سحابی گسیلشی در صورت فلکی ذات الکرسی است و در بازوی برساوش در کهکشان راه شیری قرار دارد.

تصاویر روز ناسا از کهکشان فعال و سحابی قلب

این سحابی به شکل قلبی از ابر و گرد و غبار دیده می شود که نتیجه امواج ساطع شده است از ستارگان داغی است که در صورت فلکی آن قرار دارند.

در طیف نشری خطی این سحابی نشانه هایی از عنصرهای هیدروژن، اکسیژن و گوگرد دیده شده است است.

“سازمان فضایی آمریکا”(ناسا) دو تصویر از یک کهکشان فعال و یک سحابی قلب منتشر کرد.

سحابی گسیلشی، ابری است از ماده که در آن ستارگانی بسیار درخشان و سوزان جای دارند، نور این ستارگان در طیف فرابنفش باعث برانگیختگی اتم های گاز شده است و در نتیجه نور نسبتاً فراوانی از سحابی گسیل می شود.

در سحابی های گسیلشی اتم ها به وسیله تابش فرابنفش ناشی از ستاره یا ستارگان داغ یونیده شده است و به دنبال این در نور مرئی تابش دوباره داشته و دیده می شوند.

تصاویر روز ناسا از کهکشان فعال و سحابی قلب

تصویر دیگری که ناسا منتشر کرده از کهکشان “NGC 178” هست. این کهکشان با وجود آنکه قطر آن نصف کهکشان راه شیری است ولی با سرعتی بسیار زیاد در حال ایجاد ستارگان تازه است و از این نظر بسیار فعال به نظر می رسد.

فاصله این کهکشان با زمین حدودا 64 سال نوری است.

“سازمان فضایی آمریکا”(ناسا) دو تصویر از یک کهکشان فعال و یک سحابی قلب منتشر کرد.

قطر این کهکشان کوچک در حدود 40 هزار سال نوری است و به طور میانگین در سال ستارگانی با نصف جرم خورشید می سازد که آن را در زمره کهکشان های بسیار فعال قرار می دهد.

تصاویر روز ناسا از کهکشان فعال و سحابی قلب

این تصویر بوسیله تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است است.

واژه های کلیدی: تصویر | ستارگان | تصاویر روز | اخبار علمی و آموزشی

تصاویر روز ناسا از کهکشان فعال و سحابی قلب

تصاویر روز ناسا از کهکشان فعال و سحابی قلب

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs